2016 m. Europos sutelktinio finansavimo rinkos apžvalga

Prabėgę 2016 metai buvo spalvingi. Tiek politiniai sprendimai, tiek garsiai praūžę rinkimai įvairiose pasaulio šalyse, tiek didėjantis poreikis ieškoti įdomesnių investavimo galimybių, lėmė išties nemažai finansinių naujovių, netikėtų tendencijų ar įdomių pokyčių. Besivystanti sutelktinio finansavimo rinka 2016 metais tapo viena labiausiai aptariamų iš visų alternatyvių investicijų rūšių.

Europoje šiuo metu veikia 49 sutelktinio finansavimo ir tarpusavio skolinimo platformos. Per 2016 metus visos platformos kartu finansavo 4,67 mlrd. eurų paskolų portfelį. Vidutiniškai per mėnesį Europoje per platformas finansuojama apie 389 mln. eurų.


1 pav. 2016 metais finansuotas paskolų portfelis pagal mėnesius.

Didžiausios Europoje platformos pagal sufinansuotą paskolų portfelį:
https://www.fundingcircle.com/uk/ Funding Circle – 994,7 mln. eurų;
https://www.zopa.com/ ZOPA – 832,6 mln. eurų;
https://www.ratesetter.com/ Rate Setter – 812,7 mln. eurų;
https://savingstream.co.uk/ Saving Stream – 196,2 mln. eurų;

Kaip ir ankstesniais metais, visos didžiausios Europoje veikiančios platformos yra registruotos Jungtinėje Karalystėje. Jungtinėje Karalystėje veikiančios tarpusavio skolinimosi platformos per 2016 metus finansavo 3,8 mlrd. eurų paskolų portfelį. T. y. vidutiniškai po 321 mln. eurų per mėnesį. Šis rodiklis lyginant su visa likusia Europa ir toliau demonstruoja milžinišką Jungtinės Karalystės pranašumą.


2 pav. 2016 metais finansuotas paskolų portfelis pagal mėnesius (Jungtinė Karalystė).

Pagal sufinansuotą paskolų portfelį Jungtinė Karalystė užima 81,16 % Europos sutelktinio finansavimo rinkos. Tai neabejotinai svarbiausia rinkos dalis, vis dar rodanti pavyzdį likusiai Europai. Tuo tarpu likę 18,84 % pasiskirsto tarp kitų Europos šalių.
Ir nors apie 19 proc. rinkos gali pasirodyti mažai, tačiau žemyninė Europa yra sparčiai auganti sutelktinio finansavimo rinkos dalis.
Euro zonos šalys per 2016 metus finansavo 819 mln. eurų, t. y. vidutiniškai po 68,2 mln. eurų per mėnesį.

Didžiausios platformos veikiančios Euro zonoje pagal sufinansuotą portfelį:
https://www.younited-credit.com/ Younited credit180,5 mln. eurų. (Prancūzija);
https://www.auxmoney.com/ Auxmoney120,6 mln. eurų. (Vokietija);
https://www.mintos.com/en/ MINTOS110 mln. eurų (Latvija);
https://www.twino.eu/ TWINO86 mln. eurų. (Latvija);
https://www.fundingcircle.com/de/ – Funding Circle – 48 mln. eurų. (Vokietija).


3 pav. 2016 metais finansuotas paskolų portfelis kiekvieną mėnesį (ES be JK).

Baltijos šalys yra vertinamos kaip sparčiausiai augantis segmentas sutelktinio finansavimo rinkoje lyginant su visa Europa. Atsirandantys nauji sutelktinio finansavimo modeliai tokie kaip paskolų biržos (Mintos, Lenndy, Twino), gerėjanti teisinė situacija, institucinių investuotojų susidomėjimas lėmė spartų populiarėjimą ir rinkos augimą per paskutinius metus. Per praėjusius 2016 metus šiame segmente veikiančiose platformose finansuota 253 mln. eurų, t.y. vidutiniškai po 21 mln. eurų per mėnesį. Kiekvieną mėnesį išduodamas paskolų portfelis paauga po vidutiniškai 54 % lyginant su praeitu mėnesiu.

Didžiausios platformos veikiančios Baltijos šalyse pagal sufinansuotą portfelį:
https://www.mintos.com/en/ MINTOS110 mln. eurų (Latvija);
https://www.twino.eu/ TWINO86 mln. eurų. (Latvija);
https://www.viventor.com/ Viventor35,9 mln. eurų (Latvija);
https://www.bondora.com/ Bondora28,2 mln. eurų (Estija);
https://estateguru.co/ Estate Guru11,9 mln. eurų (Estija).


4 pav. 2016 metais sufinansuotas paskolų portfelis pagal mėnesius (Baltijos šalys)

Baltijos šalių rinkos augimą ir populiarumą skatina paskolų pelningumas. Baltijos šalyse veikiančių platformų bendras pelningumas yra 12,94 %. Šio segmento pelningumas iš principo nulemtas aukštesnių nebankinių paskolų sektoriaus palūkanų normos, lyginant su Vakarų Europa ar Skandinavija.

Bendras Europoje veikiančių platformų metinis pelningumas sudaro 6,42 %. Didžiausią sutelktinio finansavimo rinkos dalį užimančios Jungtinės Karalystės bendras platformų metinis pelningumas yra 5,99 %. Mažesnės palūkanos vakarų ir centrinėje Europoje yra viena pagrindinių priežasčių, kodėl tų šalių investuotojai pasirenka Baltijos šalių platformas. Atskirai stebint Euro zonos šalis (be Jungtinės Karalystės), jose veikiančios platformos 2016 metais mūsų skaičiavimais turėjo 8,61 % pelningumą generuojantį portfelį.


5 pav. Europos rinkoje veikiančių platformų pelningumas

Europos sutelktinio finansavimo fondo suformuoto paskolų portfelio pelningumas šiuo metu siekia apie 13%. Šis rezultatas pasiektas atliekant detalią platformų analizę ir pasirenkant geriausią grąžos ir rizikos santykį turinčias platformas.

2016 metais Lietuvoje priimtas sutelktinio finansavimo veiklą reguliuojantis įstatymas. Su šiuo įstatymu Lietuvoje turėtų atsirasti platformų, per kurias fiziniai ir instituciniai investuotojai galės skolinti pinigus verslui. 2017 metais prognozuojamas spartus šio alternatyvaus finansavimo rinkos augimas Lietuvoje.

2016 metais Lietuvoje per platformas buvo sufinansuotas 9,3 mln. eurų paskolų portfelis. Ši suma daugiausiai surinkta per tarpusavio skolinimo platformas, nes vienintelė šiuo metu pagal sutelktinio finansavimo įstatymą veikianti platforma Lenndy startavo tik metų pabaigoje.

Lietuvoje veikiančių platformų per 2016 metus sufinansuoti paskolų portfeliai:

Tarpusavio skolinimas:
https://www.finbee.lt/ Finbee – 3 mln. eurų;
https://gosavy.com/ SAVY – 3,5 mln. eurų;
https://www.paskoluklubas.lt/ Paskolų klubas – 2,57 mln. eurų;

Sutelktinis finansavimas:
https://lenndy.com/ Lenndy – 0,35 mln. eurų.

Pastaba: Apžvalgoje pateikiami skaičiavimai yra atlikti naudojant platformų tinklapiuose pateikiamą informaciją. Tais atvejais kai viešai prieinama statistika buvo nepakankama, platformoms buvo pateiktos užklausos duomenis patikslinti. Į statistiką buvo įtraukiamos tos platformos, kurių sufinansuotų paskolų portfelis (apžvalgos rengimo metu) buvo ne mažesnis nei 300 000 eurų.