2017 metų Europos sutelktinio finansavimo rinkos apžvalga

 

2017 metus sutelktinio finansavimo rinkai drąsiai galime vadinti stabilaus augimo ir naujų galimybių investuotojams metais. Nors ir didžiausias žiniasklaidos triukšmas koncentravosi kripto valiutų ir ICO temose, sutelktinis finansavimas toliau užtikrintai žengė į priekį ir toliau tęsė rekordinius augimo tempus.

Prabėgę metai stipriai išsiskyrė paskolų biržų (angl. P2P-marketplace) augimu. Reikia pastebėti, jog stipriai prie tokios tendencijos prisidėjo naujų paskolų operatorių (angl. loans originators) atėjimas į šią rinką ir tai gerokai praplėtė investavimo galimybių spektrą investuotojams.

Europoje šiuo metu veikia virš 60 sutelktinio finansavimo ir tarpusavio skolinimo platformų (2016 metais veikė apie 50). Per 2017 metus visos platformos kartu finansavo 6,01 mlrd. eurų paskolų portfelį (2016 metais – 4,67 mlrd. eurų) ir rinka paaugo 29 procentais. Vidutiniškai per mėnesį Europoje per platformas finansuojama apie 500 mln. eurų paskolų (vidutiniškai apie 110 mln. eurų per mėnesį daugiau nei 2016 metais).

1 pav. 2017 metais ES sufinansuoto paskolų portfelio palyginimas

TOP 5 didžiausios Europoje platformos pagal sufinansuotą paskolų portfelį:
https://www.fundingcircle.com/uk/ Funding Circle – 1,45 mlrd. eurų (2016 m. 994,7 mln. eurų);
https://www.zopa.com/ ZOPA – 1,13 mlrd. eurų (2016 m. 832,6 mln. eurų);
https://www.ratesetter.com/ Rate Setter – 720 mln. eurų (2016 m. 812,7 mln. eurų);
https://www.mintos.com/ Mintos – 326 mln. eurų (2016 m. 100 mln. eurų);
https://www.assetzcapital.co.uk/  Assetzcapital – 244 mln. eurų (2016 m. 128 mln. eurų).

Galime pasidžiaugti, jog pirmą kartą istorijoje tarp 5 didžiausių Europos platformų pateko platforma iš Baltijos šalių – Latvijoje registruota paskolų birža Mintos.

Jungtinėje Karalystėje veikiančios tarpusavio skolinimosi platformos per 2017 metus finansavo 4,7 mlrd. eurų paskolų portfelį (2016 m. – 3,8 mlrd. eurų). T. y. vidutiniškai po 395 mln. eurų per mėnesį. Šis rodiklis lyginant su visa likusia Europa ir toliau demonstruoja milžinišką Jungtinės Karalystės pranašumą.


2 pav. 2017 metais finansuotas paskolų portfelis pagal mėnesius (Jungtinė Karalystė)

Pagal sufinansuotą paskolų portfelį Jungtinė Karalystė vis dar tvirtai užima didžiąją Europos sutelktinio finansavimo rinkos pyrago dalį – net 73 %. Tačiau reikia pastebėti, jog šis dominavimas pastebimai menksta – 2016 metais JK rinkos dalis sudarė daugiau nei 81%. Šią tendenciją diktuoja spartus žemyninės Europos sutelktinio finansavimo rinkos augimo tempas, kuris po BREXIT tikėtina, jog dar labiau sustiprės.

Žemiau pateikiame Europos Sąjungos (be JK) platformų augimo tendencijas

3 pav. 2017 metais finansuotas paskolų portfelis kiekvieną mėnesį (ES be JK).

Žemyninės Europos šalys per 2017 metus finansavo 1,28 mlrd. eurų (2016 m. – 819 mln. eurų), t. y. vidutiniškai po 106,5 mln. eurų per mėnesį.

TOP 5 didžiausios platformos veikiančios Euro zonoje pagal sufinansuotą portfelį:
https://www.mintos.com/ Mintos – 326 mln. eurų (2016 m. – 100 mln. eurų) (Latvija);
https://www.twino.eu/ TWINO – 132,2 mln. eurų (2016 m. – 86 mln. eurų) (Latvija);
http://www.fellowfinance.fi/ Fellowfinance – 90,5 mln. eurų (2016 m. – 46,2 mln. eurų);
https://en.lendix.com/ lendix – 84,5 mln. eurų (2016 m. – 45,7 mln. eurų).

Žemiau pateikiame Europos Sąjungos (be JK) rinkos pasiskirstymą tarp šalių.

4 pav. 2017 metais Europos (be JK) rinkos pasiskirstymas pagal šalis.

Baltijos šalys

Baltijos šalys 2017 metais ir toliau išlieka sparčiausiai augantis sutelktinio finansavimo rinkos segmentas lyginant su visa Europa. Rinka paaugo 140 proc. lyginant su praėjusiais metais. Daugiausiai įtakos per praėjusius metus šio segmento augimui turėjo naujų paskolų operatorių atėjimas į šią rinką. Nauji paskolų operatoriai stipriai padidino naujų paskolų pasiūlą paskolų biržose ir tas stipriai išaugino rinką. Per praėjusius 2017 metus šiame segmente veikiančiose platformose finansuota 641 mln. eurų (2016m. – 256 mln. eurų), t.y. vidutiniškai po 53 mln. eurų per mėnesį.


4 pav. 2017 metais sufinansuotas paskolų portfelis pagal mėnesius (Baltijos šalys)

TOP 5 didžiausios platformos veikiančios Baltijos šalyse pagal sufinansuotą portfelį:
https://www.mintos.com/ Mintos – 326 mln. eurų (2016m. – 100 mln. eurų) (Latvija);
https://www.twino.eu/ TWINO – 132,2 mln. eurų (2016m. – 86 mln. eurų) (Latvija);
https://www.bondora.com/ Bondora – 34,3 mln. eurų (2016m. – 28,2 mln. eurų) (Estija);
https://viainvest.com/ Viainvest – 34,8 mln. eurų (Latvija);
https://estateguru.co/ Estateguru – 22,9 mln eurų (2016m. – 11,9 mln. eurų) (Estija).

Pelningumo tendencijos

Bendras Europoje veikiančių platformų metinis pelningumas sudaro 6,18% (žr. žemiau esantį pav.).

5 pav. 2016m. ir 2017m. Europos platformų pelningumo tendencijos.

Didžiausią sutelktinio finansavimo rinkos dalį užimančios Jungtinės Karalystės bendras platformų metinis pelningumas yra 5,85%. Mažesnės palūkanos vakarų ir centrinėje Europoje yra viena pagrindinių priežasčių, kodėl tų šalių investuotojai pasirenka Baltijos šalių platformas. Atskirai stebint Euro zonos šalis (be Jungtinės Karalystės), jose veikiančios platformos 2017 metais mūsų skaičiavimais turėjo 7,85% pelningumą generuojantį portfelį.

Baltijos šalyse veikiančių platformų bendras pelningumas yra 12,22%. Gerokai aukštesnį šio segmento pelningumą, lyginant su Vakarų Europa ar Skandinavija, daugiausiai įtakoja aukštesnių nebankinių paskolų sektoriaus palūkanų normos.

2017 metais Lietuvoje per sutelktinio skolinimo platformas buvo sufinansuotas 19 mln. eurų (2016 m. – 9,3 mln. eurų) paskolų portfelis. Lyginant su 2016 metais, Lietuvos sutelktinio finansavimo rinkos apimtys padvigubėjo.

Lietuvoje veikiančių platformų per 2017 metus sufinansuoti paskolų portfeliai:
https://www.paskoluklubas.lt/ Paskolų klubas – 8,94 mln. eurų (2016 m. – 2,57 mln. eurų);
https://www.finbee.lt/ Finbee – 4,44 mln. eurų (2016 m. – 3 mln. eurų);
https://gosavy.com/ SAVY – 4,28 mln. eurų (2016 m. – 3,5 mln. eurų);
https://www.finbee.lt/paskolos-verslui/ Finbee verslui – 1,3 mln. eurų.
https://system.lenndy.com/  Lenndy – 6,5 mln. eurų  Latvijoje registruota, bet Lietuvos verslo paskolas siūlanti platforma.


Pastaba:
 Apžvalgoje pateikiami skaičiavimai yra atlikti naudojant platformų tinklapiuose pateikiamą informaciją. Tais atvejais kai viešai prieinama statistika buvo nepakankama, platformoms buvo pateiktos užklausos duomenis patikslinti. Į statistiką buvo įtraukiamos tos platformos, kurių sufinansuotų paskolų portfelis (apžvalgos rengimo metu) buvo ne mažesnis nei 300 000 eurų.