ESF fondo mėnesinis komentaras (2016 gruodis)

Tęsiame ESF fondo rezultatų skiltį, kurioje kiekvieno mėnesio pradžioje trumpai aptariame, kas vyksta Europos sutelktinio finansavimo rinkoje bei kaip tai įtakoja fondo rezultatus.

Mėnesio rezultatas: +0.40%
Rezultatas nuo metų pradžios: +0.71%
Rezultatas nuo veiklos pradžios: +0.71%

 

Per 2016 metus iš visos Europos sutelktinio finansavimo rinkos Baltijos šalys išsiskyrė kaip sparčiausiai augantis segmentas. Praėjusiais metais per Baltijos šalyse veikiančias platformas buvo sufinansuota 253 mln. Eur, – vidutiniškai po 21 mln. eur per mėnesį. Mėnesinis išduodamas paskolų portfelis lyginant su prieš tai buvusiu mėnesiu vidutiniškai augo po 54%. Baltijos šalys taip pat išsiskyrė ir didžiausiu paskolų pelningumu, kuris siekė beveik 13 %. Tokį šio segmento pelningumą kol kas lemia aukštos nebankinio paskolų sektoriaus palūkanos lyginant su labiau išsivysčiusia Europos dalimi.

Metų gale Europos sutelktinio finansavimo fondo turtas perkopė 400 tūkstančių eurų ir gruodžio mėnesį investuotojams buvo sugeneruota +0.4% grąža. Nemaža proporcija fondo lėšų buvo investuota per tiesioginio skolinimo instrumentus smulkiam verslui. Kartu su Lietuvoje veikiančiais ne bankinio sektoriaus skolintojais fondas investavo į faktoringo paskolas Lietuvoje veikiančioms įmonėms.

Faktoringas yra viena iš labai plačiai naudojamų verslo kreditavimo formų. Dažniausiai faktoringą naudoja įmonės, kurioms reikia daugiau apyvartinių lėšų, kad galėtų efektyviau valdyti finansinius srautus ir gamybinį potencialą (produkcijos užsakymas, darbuotojų atlyginimai, gaminimo kaštai ir t.t.). Gamintojui pagaminus produkciją ir ją realizavus, pirkėjas dažniausiai turi ilgą (30-120 d.) mokėjimo atidėjimą. Dėl šios priežasties gamintojui dažnai pritrūksta apyvartinių lėšų ir tam, kad galėtų tęsti gamybą jis yra priverstas laukti atsiskaitymo. Ši finansinė operacija itin naudinga plečiant verslą, norint labiau sudominti pirkėjus ir padidinti savo gebėjimą konkuruoti rinkoje. Faktoringo paskolų patrauklumas – dėl santykinai trumpų paskolos terminų, gaunamas itin aukštas metinis pajamingumas (20% ir daugiau), tuo tarpu rizika tokio tipo paskolose yra palyginti nedidelė. Faktoringo paskolų gavėjai: didmeninės prekybos įmonės, mažos ir vidutinės gamybos ir prekybos įmonės, kurios kurioms itin svarbus likvidus apyvartinis kapitalas.

Dėl ilgų paskolos gavimo procesų, bei griežtų banko skolinimo politikų, smulkiam verslui itin sunku gauti finansavimą greitai ir palankiomis sąlygomis. Fondas ir toliau investuos šiame segmente, ir planuoja apie 10 % portfelio skirti šio tipo investicijoms.

Gruodžio mėnesį buvo investuota didžioji dalis per lapkritį susikaupusių grynųjų pinigų ir šiuo metu vidutinė įdarbinto portfelio grąža prieš mokesčius siekia apie 13%. Augant fondo dydžiui, padidėjo ir portfelio diversifikacija: šiuo metu paskolų skaičius yra apie 3000 vienetų, o vidutinė paskolos trukmė nesiekia 10 mėnesių. Kadangi fondo pinigų įdarbinimo infrastruktūra pastebimai efektyvėja, o neįdarbintų pinigų likutis stabiliai traukiasi, ateinančiais mėnesiais fondo mėnesinis pelningumas turėtų perkopti 0,6% ribą ir, jei nebus didelių sisteminių šokų Europos paskolų rinkose, po truputį artėsime prie 8% metinio pajamingumo.