ESF fondo mėnesinis komentaras (2017 balandis)

Tęsiame ESF fondo rezultatų skiltį, kurioje kiekvieno mėnesio pradžioje trumpai aptariame, kas vyksta Europos sutelktinio finansavimo rinkoje bei kaip tai įtakoja fondo rezultatus.

Mėnesio rezultatas: +0.48%
Rezultatas nuo metų pradžios: +2.27%
Rezultatas nuo veiklos pradžios: +3.00%

 

Vakarų Europoje P2P platformų augimas išlieka stabilus, dominuoja Jungtinėje Karalystėje išduotos vartojimo paskolos, o rytų Europoje ir toliau pirmauja Mintos, kurios sufinansuotų paskolų portfelis artėja prie 200 mln. EUR ribos. Sparčiai augantis portfelis bei investuotojų susidomėjimas gali būti pagrindinė priežastis, dėl ko Mintos platformoje po truputį mažėja vidutinės metinės palūkanos (šiuo metu vidutinis pajamingumas siekia 11.48%).

Latvijoje sparčiai auga platforma VIAINVEST, kuri priklauso nuo 2008 veikiančiai VIA SMS Group. Investuotojai gali rinktis iš plataus trumpalaikių vartojimo paskolų spektro ir prieš nurašymus uždirbti iki 12.2% metinių palūkanų (platformos investicijoms taikoma operatoriaus “buyback“ garantija).

Lietuvos P2P platformose balandį buvo jaučiamas lengvas sulėtėjimas – vartojimo paskolų buvo išduota 15% mažiau nei kovo mėnesį. Šiam sulėtėjimui įtaką galėjo padaryti gyventojų metinių pajamų deklaravimas, pasibaigęs įmonių dividendų mokėjimo laikotarpis ar kiek sustiprėjęs susidomėjimas paskolomis verslui „Lenndy“, „Finbee Verslui” ir kitose platformose.

Europos sutelktinio finansavimo fondo (ESF) aktyvų paskirstymo proporcijos balandžio mėnesį išliko panašios kaip ir praeitą mėnesį. Aktyviai valdant finansavimo portfelį virš 50% investicijų kreipėme į trumpalaikes paskolas, kurių vidutinė trukmė nesiekia 6 mėnesių. Portfelio dalis Lietuvoje išaugo iki 63%, tačiau planuojame, kad ši proporcija neviršys 50% iki metų galo. Portfelis ir toliau lieka užtikrintas įvairiomis, saugumą didinančiomis, priemonėmis ir vos 3% yra investuoti į neapsaugotas, didelio pelningumo, vartojimo paskolas.