ESF fondo mėnesinis komentaras (2019 balandis)

Tęsiame ESF fondo rezultatų skiltį, kurioje kiekvieno mėnesio pradžioje trumpai aptariame, kas vyksta Europos sutelktinio finansavimo rinkoje bei kaip tai daro įtaką fondo rezultatams.

Mėnesio rezultatas: +0.68%
Rezultatas nuo metų pradžios: +2.89%
Rezultatas nuo veiklos pradžios: +22.67%

Statistiką teikiančios platformos per balandžio mėnesį sufinansavo 571 mln. EUR paskolų portfelį. Latvijoje registruota platforma Mintos pasiekė naują rekordą ir balandžio mėnesį perkopė 2mlrd. EUR sufinansuotų paskolų portfelį nuo veiklos pradžios. Balandžio mėnesį sufinansavo paskolų už 190,2 mln. EUR (4% mažiau nei praeitą mėnesį). Antroje ir trečioje vietoje sufinansavę 118,5 mln. EUR (+3% daugiau nei praeitą mėnesį) ir 74 mln. EUR (+51% daugiau nei praeitą mėnesį) paskolų atitinkamai liko JK registruotos platformos Zopa ir Ratesetter.

Baltijos šalyse po Mintos, daugiausia paskolų sufinansavo Twino, Bondora, Peerberry ir Estateguru atitinkamai 15,9 mln. EUR, 10,9 mln. EUR, 9,9 mln. EUR, 7,1 mln. EUR. Eilės seka lyginant su paskutiniu mėnesiu nepasikeitė.

Lietuvos fizinius ir juridinius asmenis finansuojančios platformos (kurios teikia statistiką viešai) per balandžio mėnesį surinko 5,21 mln. EUR t.y net ir be Nordstreet platformos duomenų net 8,77% daugiau nei praeitą mėnesį.

Investicijų pasiskirstymas atrodė taip:

  • Paskolų Klubas sufinansavo paskolų už 1.508 mln. EUR. Paskolų (-5,94%);
  • Latvijoje registruota, bet Lietuvos verslo paskolas siūlanti platforma Lenndy surinko 1.343 mln. EUR (+10,91%);
  • Finbee bendrai (vartojimo ir verslo paskolos) surinko 892 tūkst. EUR (+18.39%);
  • Savy platformoje sufinansuotų paskolų suma siekė 778 tūkst. EUR (+17.43%);
  • Nekilnojamojo turto vystymo projektų platforma Nordstreet kovo mėnesį surinkusi 390 tūkst. EUR duomenų apie balandžio mėnesį nepateikė;
  • Platforma Profitus per praėjusį mėnesį surinko 698 tūkst. EUR (+305.29%).

Europos sutelktinio finansavimo (ESF) fondas kovo mėnesį uždarė su 0.68% prieaugiu. Fondo valdomas turtas šį mėnesį pasiekė 13,564 mln. EUR. Naujas kapitalas buvo paskirstytas į platformas, su kuriomis jau dirbame, daugiausiai į Mintos, Lenndy, Peerberry bei tiesioginėms investicijoms. Priimtas sprendimas sustabdyti investavimą Twino platformoje dėl auditorių išsakytų abejonių vertinant finansines ataskaitas ir Debitum platformoje dėl jų operacijoms naudojamos elektroninių pinigų įstaigos reputacijos.
Mėnesio gale kaip visada buvo atlikti nemokių paskolų nurašymai į atidėjinius. Portfelio likvidumas išlieka optimalus – 68% įdarbintų lėšų yra alokuota į investicijas, kurių trukmė yra 12 mėnesių ir mažiau. Šis skaičius sumažėjo 7%, nes siekiant geresnio rezultato daugiau pinigų buvo investuota į ilgesnio laikotarpio paskolas už kurias mokamos didesnės palūkanos.