ESF fondo mėnesinis komentaras (2019 liepa)

Tęsiame ESF fondo rezultatų skiltį, kurioje kiekvieno mėnesio pradžioje trumpai aptariame, kas vyksta Europos sutelktinio finansavimo rinkoje bei kaip tai daro įtaką fondo rezultatams.

Mėnesio rezultatas: +0.80%
Rezultatas nuo metų pradžios: +5.13%
Rezultatas nuo veiklos pradžios: +25.36%

Informaciją teikiančios platformos per liepos mėnesį sufinansavo 611 mln. EUR paskolų. Latvijos platforma Mintos liepos mėnesį sufinansavo paskolų už 266.6 mln. EUR (12% daugiau nei praeitą mėnesį), tuo stipriai didindama atotrūkį nuo visų likusių Europos platformų. Antroje ir trečioje vietoje sufinansavę 97.2 mln. EUR (-7% lyginant su praeitu mėnesiu) ir 77.5 mln. EUR (5% daugiau, lyginant su praeitu mėnesiu) paskolų atitinkamai liko JK registruotos platformos Zopa ir Ratesetter.

Baltijos šalyse po Mintos, daugiausia paskolų finansavo Bondora, Twino, PeerBerry, Viainvest ir EstateGuru atitinkamai 14.7 mln. EUR, 14.5 mln. EUR, 12.3 mln EUR, 7.1 mln. EUR ir 6.8 mln. EUR.

Lietuvos fizinius ir juridinius asmenis finansuojančios platformos (kurios teikia statistiką viešai) per liepos mėnesį surinko 5.131 mln. EUR t.y 9.53% daugiau, nei praeitą mėnesį.

Investicijų pasiskirstymas atrodė taip (skliausteliuose pateikiamas pokytis lyginant su praeitu mėnesiu):

  • Paskolų Klubas sufinansavo paskolų už 1.755 mln. EUR (+24.26%);
  • Latvijoje registruota, bet Lietuvos verslo paskolas siūlanti platforma Lenndy surinko 1.167 mln. EUR (+36.25%);
  • Finbee bendrai (vartojimo ir verslo paskolos) surinko 1,009 mln. EUR (-2.07%);
  • Savy platformoje sufinansuotų paskolų suma siekė 787 tūkst. EUR (+22.92%);
  • Platforma Profitus per praėjusį mėnesį surinko 413 tūkst. EUR (-44.56%).

Europos sutelktinio finansavimo (ESF) fondas liepos mėnesį uždarė su 0.80% prieaugiu. Fondo valdomas turtas mėnesio pabaigoje buvo 14.79 mln. EUR, o nuo veiklos pradžios suteiktų paskolų arba įsigytų reikalavimo teisių apyvarta jau siekia 37.2 mln. EUR.

Mėnesio gale buvo atliktas nemokių paskolų nurašymas. Portfelio likvidumas – 57% įdarbintų lėšų yra alokuota į investicijas, kurių trukmė yra mažesnė nei 12 mėnesių.