ESF fondo mėnesinis komentaras (2019 spalis)

Tęsiame ESF fondo rezultatų skiltį, kurioje kiekvieno mėnesio pradžioje trumpai aptariame, kas vyksta Europos sutelktinio finansavimo rinkoje bei kaip tai daro įtaką fondo rezultatams.

Mėnesio rezultatas: +0.64%
Rezultatas nuo metų pradžios: +7.28%
Rezultatas nuo veiklos pradžios: +27.92%

Informaciją teikiančios platformos per spalio mėnesį sufinansavo 705.1 mln. EUR paskolų. Latvijos platforma Mintos praeitą mėnesį sufinansavo paskolų už 302.1 mln. EUR (3.15% daugiau nei praeitą mėnesį). Antroje ir trečioje vietoje sufinansavę 102.9 mln. EUR (1% daugiau, lyginant su praeitu mėnesiu) ir 74.8 mln. EUR (5% daugiau, lyginant su praeitu mėnesiu) paskolų atitinkamai liko JK registruotos platformos Zopa ir Ratesetter.

Baltijos šalyse po Mintos, daugiausia paskolų finansavo Bondora, Twino, PeerBerry, EstateGuru ir Viainvest atitinkamai 20.6 mln. EUR, 18.6 mln. EUR, 15.8 mln EUR, 9.2 mln. EUR ir 7.5 mln. EUR.

Lietuvos fizinius ir juridinius asmenis finansuojančios platformos (kurios teikia statistiką viešai) per spalio mėnesį surinko 5.317 mln. EUR, t.y 2.3% daugiau, nei praeitą mėnesį.

Investicijų pasiskirstymas atrodė taip (skliausteliuose pateikiamas pokytis lyginant su praeitu mėnesiu):

  • Paskolų Klubas sufinansavo paskolų už 1.476 mln. EUR. Paskolų (-13.63%);
  • Latvijoje registruota, bet Lietuvos verslo paskolas siūlanti platforma Lenndy surinko 1.375 mln. EUR (+25.94%);
  • Finbee bendrai (vartojimo ir verslo paskolos) surinko 900 tūkst. EUR (+16.6%);
  • Savy platformoje sufinansuotų paskolų suma siekė 728 tūkst. EUR (-23.92%);
  • Platforma Profitus per praėjusį mėnesį surinko 837 tūkst. EUR (+25.5%).

Europos sutelktinio finansavimo (ESF) fondas spalio mėnesį uždarė su +0.64% prieaugiu. Fondo valdomas turtas mėnesio pabaigoje buvo beveik 15.6 mln. EUR, o nuo veiklos pradžios suteiktų paskolų arba įsigytų reikalavimo teisių apyvarta jau siekia 44.1 mln. EUR.

Portfelio likvidumas – 64% įdarbintų lėšų yra alokuota į investicijas, kurių trukmė yra mažesnė nei 12 mėnesių.