Synergy European Crowdlending Fund mėnesinis komentaras (2020 balandis)

Tęsiame Synergy European Crowdlending Fund rezultatų skiltį, kurioje kiekvieno mėnesio pradžioje trumpai aptariame, kas vyksta Europos sutelktinio finansavimo rinkoje bei kaip tai daro įtaką fondo rezultatams.

Mėnesio rezultatas: -4.54%
Rezultatas nuo metų pradžios: -3.68%
Rezultatas nuo veiklos pradžios: +24.82%

Informaciją teikiančios platformos per balandžio mėnesį sufinansavo 144.2 mln. EUR paskolų. Latvijos platforma Mintos balandžio mėnesį sufinansavo paskolų už 44.79 mln. EUR (71.71% mažiau nei praeitą mėnesį). Antroje vietoje sufinansavus 22.4 mln. EUR (56% mažiau lyginant su praeitu mėnesiu) paskolų atitinkamai liko JK registruota platforma Ratesetter.

Baltijos šalyse po Mintos, daugiausia paskolų finansavo PeerBerry, Twino, Viainvest, EstateGuru ir Bondora, atitinkamai 9.5 mln. EUR, 6.7 mln. EUR, 3.9 mln. EUR, 3.4 mln. EUR ir 1.9 mln. EUR.

Lietuvos fizinius ir juridinius asmenis finansuojančios platformos (kurios teikia statistiką viešai) per balandžio mėnesį surinko 4.067 mln. EUR, t. y., 2.61% daugiau nei praeitą mėnesį. Reaguojant į susiklosčiusią situaciją šalyje, „Invega“ smulkiam ir vidutiniam verslui suteikė galimybių daugiau ir paprasčiau pasiskolinti per Finbee platformą. Todėl šios platformos statistikoje matome priešingą tendenciją nei bendroje sutelktinio finansavimo rinkoje. Eliminavus Invegos lėšų įtaką bendras Lietuvos fizinius ir juridinius asmenis finansuojančių platformų rezultatas būtų apie -17%.

Investicijų apyvartų pasiskirstymas atrodė taip (skliausteliuose pateikiamas pokytis lyginant su praeitu mėnesiu):

  • Paskolų Klubas sufinansavo paskolų už 1.13 mln. EUR. Paskolų (-25.69%);
  • Latvijoje registruota, bet Lietuvos verslo paskolas siūlanti platforma Lenndy surinko 79.5 tūkst. EUR (-87.52%);
  • Finbee bendrai (vartojimo ir verslo paskolos) surinko 1.542 mln. EUR (+93.65%);
  • Savy platformoje sufinansuotų paskolų suma siekė 531.8 tūkst. EUR (-1.57%);
  • Platforma Profitus per praėjusį mėnesį surinko 784.3 tūkst. EUR (+66.98%).

Nuo kovo mėnesį prasidėjusio visuotinio karantino pradžios, pastebime, jog alternatyvaus finansavimo rinkoje šiek tiek išaugo paskolų vėlavimai. Remiantis pastarųjų 3 metų fondo praktika, natūraliomis rinkos sąlygomis bent savaitę mokėti palūkanas ar grąžinti paskolą vėluoja apie 15% mūsų portfelio paskolų, iš kurių 90+ dienų vėlavimo ribą metų bėgyje pasiekia ir galiausiai palūžta tik apie 1-2%. Šiuo metu stebime dvigubai didesnius vėlavimus, tačiau bent trečdalio vėluojančių skolininkų ekonominė būklė yra stabili. Jie tiesiog stebi situaciją ir visų pirma bando pasinaudoti įvairiomis COVID-19 kontekste atsiradusiomis verslo paramos priemonėmis ar „paskolų atostogomis“. Tikėtina, jog didelė jų dalis sugebės susitarti su kreditoriais dėl paskolos pratęsimo bei palūkanų mokėjimo atidėjimo, o atnaujinę veiklą vėl pradės vykdyti įsipareigojimus. Visgi vadovaujantis konservatyvia paskolų apskaitos politika, fondo valdomoje tikslinėje įmonėje virš 90 dienų vėluojančias verslo paskolas nurašome iki nulio, tuo tarpu daugiau nei tris mėnesius pradelsusias ir pirminį nekilnojamojo turto įkeitimą turinčias paskolas iš karto nurašome bent 30-50%. Dėl šių paskolų nurašymo dinamikos, balandžio mėnesį fondo vienetų kaina pasikoregavo -4.54%.

Atsižvelgdami į dirbančio portfelio vėlavimų tendencijas matome, jog neigiama nurašymų inercija fondo vertei greičiausiai atsispindės ir gegužės mėnesio rezultatuose, tuo tarpu birželį situacija turėtų stabilizuotis ir tikimės pereiti į kylančio pelningumo stadiją.

Galime pasidžiaugti, jog šią savaitę Synergy European Crowdlending Fund kontroliuojama įmonė UAB „Sutelktinio finansavimo fondas“ tapo Lietuvos verslo finansavimo priemonės „Alternatyva“ partnerė ir su INVEGA pasirašė bendradarbiavimo sutartį, pagal kurią, jai patikėta smulkiam verslui išskolinti 10 mln. Eur. Dėka šios programos ne tik turėsime žymiai didesnes galimybes sunkmečiu padėti su finansavimo trūkumu susiduriančiam verslui, tačiau taip pat dėl palankių sutarties su INVEGA sąlygų, artimiausius 2-4 metus potencialiai padidinti fondo dalyviams generuojamą investicijų grąžą.

Faktas, kad INVEGA, nepaisant didžiulio užimtumo ir prioriteto tradicinių bankinio finansavimo priemonių programomis, įžvelgusi alternatyvaus finansavimo potencialą, sugebėjo operatyviai suderinti Europos komisijos direktyvas, COVID-19 problematiką ir alternatyvių finansuotojų veiklos principus, yra itin svarbus žingsnis į priekį stiprinant Lietuvos privačios skolos rinkos perspektyvas.