Synergy European Crowdlending Fund mėnesinis komentaras (2020 birželis)

Tęsiame Synergy European Crowdlending Fund rezultatų skiltį, kurioje kiekvieno mėnesio pradžioje trumpai aptariame, kas vyksta Europos sutelktinio finansavimo rinkoje bei kaip tai daro įtaką fondo rezultatams.

Mėnesio rezultatas: +1.39%
Rezultatas nuo metų pradžios: -3.76%
Rezultatas nuo veiklos pradžios: +24.72%

Informaciją teikiančios platformos per birželio mėnesį sufinansavo 236 mln. EUR paskolų. Latvijos platforma Mintos birželio mėnesį sufinansavo paskolų už 81.5 mln. EUR (29.01% daugiau nei praeitą mėnesį). Antroje vietoje sufinansavus 23.7 mln. EUR (2% daugiau lyginant su praeitu mėnesiu) paskolų atitinkamai liko JK registruota platforma Ratesetter.

Baltijos šalyse po Mintos, daugiausia paskolų finansavo PeerBerry, Twino, EstateGuru, Iuvo-Group, Viainvest, ir Bondora, atitinkamai 13.45 mln. EUR, 10 mln. EUR, 7.1 mln. EUR, 4.2 mln. EUR, 3.9 mln. EUR ir 1.9 mln. EUR.

Lietuvos fizinius ir juridinius asmenis finansuojančios platformos (kurios teikia statistiką viešai) per birželio mėnesį surinko 3.195 mln. EUR, t. y., 18.85% daugiau nei praeitą mėnesį.

Investicijų pasiskirstymas atrodė taip (skliausteliuose pateikiamas pokytis lyginant su praeitu mėnesiu):

  • Paskolų Klubas sufinansavo paskolų už 1.5 mln. EUR paskolų (+6.85%);
  • Latvijoje registruota, bet Lietuvos verslo paskolas siūlanti platforma Lenndy surinko 416.6 tūkst. EUR (+251.94%);
  • Savy platformoje sufinansuotų paskolų suma siekė 593.8 tūkst. EUR (+5.4%);
  • Platforma Profitus per praėjusį mėnesį surinko 684 tūkst. EUR (+13.62%);
  • Finbee duomenų už birželio mėn. nepateikė.

Synergy European Crowdlending Fund birželio mėnesį uždarė su +1.39% prieaugiu. Fondo valdomas turtas mėnesio pabaigoje buvo beveik 14.74 mln. EUR, o nuo veiklos pradžios suteiktų paskolų arba įsigytų reikalavimo teisių apyvarta jau siekia 63.2 mln. EUR. Portfelio likvidumas – 61% įdarbintų lėšų yra alokuota į investicijas, kurių trukmė yra mažesnė nei 12 mėnesių.

Pastebime, jog dėka įvairių Europinių COVID19 pandemijos finansinio stabilizavimo programų, situacija alternatyvaus finansavimo rinkoje tendencingai gerėja, taigi geresnių nei vidutinių 3 ir 4 ketvirčių rezultatų tikimės ir mūsų fonde.