Synergy European Crowdlending Fund mėnesinis komentaras (2020 gegužė)

Tęsiame Synergy European Crowdlending Fund rezultatų skiltį, kurioje kiekvieno mėnesio pradžioje trumpai aptariame, kas vyksta Europos sutelktinio finansavimo rinkoje bei kaip tai daro įtaką fondo rezultatams.

Mėnesio rezultatas: -1.46%
Rezultatas nuo metų pradžios: -5.08%
Rezultatas nuo veiklos pradžios: +23.01%

Informaciją teikiančios platformos per gegužės mėnesį sufinansavo 188 mln. EUR paskolų. Latvijos platforma Mintos gegužės mėnesį sufinansavo paskolų už 63.2 mln. EUR (41% daugiau nei praeitą mėnesį). Antroje vietoje sufinansavus 24.1 mln. EUR (9% daugiau lyginant su praeitu mėnesiu) paskolų atitinkamai liko JK registruota platforma Ratesetter.

Baltijos šalyse po Mintos, daugiausia paskolų finansavo PeerBerry, Twino, EstateGuru, Iuvo-Group, Viainvest, ir Bondora, atitinkamai 11.9 mln. EUR, 7.9 mln. EUR, 5.2 mln. EUR, 4.2 mln. EUR, 3.8 mln. EUR ir 2.2 mln. EUR.

Lietuvos fizinius ir juridinius asmenis finansuojančios platformos (kurios teikia statistiką viešai) per gegužės mėnesį surinko 3.62 mln. EUR, t. y., 10.94% mažiau nei praeitą mėnesį.

Investicijų pasiskirstymas atrodė taip (skliausteliuose pateikiamas pokytis lyginant su praeitu mėnesiu):

  • Paskolų Klubas sufinansavo paskolų už 1.4 mln. EUR paskolų (+24.31%);
  • Latvijoje registruota, bet Lietuvos verslo paskolas siūlanti platforma Lenndy surinko 118 tūkst. EUR (+48.86%);
  • Finbee bendrai (vartojimo ir verslo paskolos) surinko 934 tūkst. EUR (-39.43%);
  • Savy platformoje sufinansuotų paskolų suma siekė 563 tūkst. EUR (+5.94%);
  • Platforma Profitus per praėjusį mėnesį surinko 602 tūkst. EUR (-23.24%).

Synergy European Crowdlending Fund gegužės mėnesį uždarė su -1.46% nuosmukiu. Fondo valdomas turtas mėnesio pabaigoje buvo beveik 14.49 mln. EUR, o nuo veiklos pradžios suteiktų paskolų arba įsigytų reikalavimo teisių apyvarta siekia apie 62 mln. EUR. Portfelio likvidumas – 61% įdarbintų lėšų yra alokuota į investicijas, kurių trukmė yra mažesnė nei 12 mėnesių.

Pagal šiuo metu turimus duomenis, tikslinės fondo įmonės portfelyje esančių probleminių paskolų nurašymai, bent artimiausius kelis mėnesius, turėtų būti minimalūs, todėl po truputį judėsime prie fondui įprastos 9-10% metinės grąžos normos. Ateinančių kelių ketvirčių rezultatus teigiamai taip pat veiks ir tai, jog tol, kol vienetų kaina nepasieks prieš tai buvusio piko, fonde pagal prospektą nebus taikomas sėkmės mokestis. Galiausiai, jau artimiausiu metu turėtume pamatyti dalinius nurašytų paskolų atsistatymus (kuomet varžytinėse yra parduodamas užstatytas turtas arba skolininkui buvo sugrąžintas mokumas), todėl metus planuojame užbaigti pelningai.