Synergy European Crowdlending Fund mėnesinis komentaras (2020 rugpjūtis)

Tęsiame Synergy European Crowdlending Fund rezultatų skiltį, kurioje kiekvieno mėnesio pradžioje trumpai aptariame, kas vyksta Europos sutelktinio finansavimo rinkoje bei kaip tai daro įtaką fondo rezultatams.

Mėnesio rezultatas: +0.79%
Rezultatas nuo metų pradžios: -2.26%
Rezultatas nuo veiklos pradžios: +26.65%

Informaciją teikiančios platformos per rugpjūčio mėnesį sufinansavo 239 mln. EUR paskolų. Latvijos platforma Mintos rugpjūčio mėnesį sufinansavo paskolų už 92.23 mln. EUR (11.09% mažiau nei praeitą mėnesį). Antroje vietoje sufinansavus 37.1 mln. EUR (25% daugiau lyginant su praeitu mėnesiu) paskolų atitinkamai liko JK registruota platforma Ratesetter.

Baltijos šalyse po Mintos, daugiausia paskolų finansavo PeerBerry, EstateGuru, Twino, Iuvo-Group, Viainvest, ir Bondora, atitinkamai 14.84 mln. EUR, 10.8 mln. EUR, 10.29 mln. EUR, 4.4 mln. EUR, 3.9 mln. EUR ir 2.7 mln. EUR.

Lietuvos fizinius ir juridinius asmenis finansuojančios platformos (kurios teikia statistiką viešai) per rugpjūčio mėnesį surinko 4.67 mln. EUR, t. y., 38.68% daugiau nei praeitą mėnesį.

Investicijų pasiskirstymas atrodė taip (skliausteliuose pateikiamas pokytis lyginant su praeitu mėnesiu):

  • Paskolų Klubas sufinansavo paskolų už 1.78 mln. EUR paskolų (+20.7%);
  • Latvijoje registruota, bet Lietuvos verslo paskolas siūlanti platforma Lenndy surinko 346 tūkst. EUR (-50.08%);
  • Savy platformoje sufinansuotų paskolų suma siekė 714.5 tūkst. EUR (+12.79%);
  • Platforma Profitus per praėjusį mėnesį surinko 1.822 mln. EUR (+225.32%).

Synergy European Crowdlending Fund rugpjūčio mėnesį uždarė su 0.79% prieaugiu. Fondo valdomas turtas mėnesio pabaigoje buvo beveik 14.94 mln. EUR, o nuo veiklos pradžios suteiktų paskolų arba įsigytų reikalavimo teisių apyvarta jau siekia 67.3 mln. EUR.

Mėnesio gale buvo atliktas nemokių paskolų nurašymas. Portfelio likvidumas – 65% įdarbintų lėšų yra alokuota į investicijas, kurių trukmė yra mažesnė nei 12 mėnesių.