Synergy European Crowdlending Fund mėnesinis komentaras (2020 rugsėjis)

Tęsiame Synergy European Crowdlending Fund rezultatų skiltį, kurioje kiekvieną mėnesį trumpai aptariame, kas vyksta Europos sutelktinio finansavimo rinkoje bei kaip tai daro įtaką fondo rezultatams.

Mėnesio rezultatas: +1.10%
Rezultatas nuo metų pradžios: -1.19%
Rezultatas nuo veiklos pradžios: +28.04%

Informaciją teikiančios platformos per rugsėjo mėnesį sufinansavo 237 mln. EUR paskolų. Latvijos platforma Mintos rugsėjo mėnesį sufinansavo paskolų už 80.66 mln. EUR (12.54% mažiau nei praeitą mėnesį). Antroje vietoje sufinansavus 30.1 mln. EUR (17% mažiau lyginant su praeitu mėnesiu) paskolų atitinkamai liko JK registruota platforma Ratesetter.

Baltijos šalyse po Mintos, daugiausia paskolų finansavo PeerBerry, Twino, EstateGuru, Iuvo-Group, Viainvest, ir Bondora, atitinkamai 16.82 mln. EUR, 10.7 mln. EUR, 10 mln. EUR, 4.5 mln. EUR, 3.8 mln. EUR ir 2.9 mln. EUR.

Lietuvos fizinius ir juridinius asmenis finansuojančios platformos (kurios teikia statistiką viešai) per rugsėjo mėnesį surinko 3.989 mln. EUR, t. y., 14.52% mažiau nei praeitą mėnesį.

Investicijų pasiskirstymas atrodė taip (skliausteliuose pateikiamas pokytis lyginant su praeitu mėnesiu):

  • Paskolų Klubas sufinansavo paskolų už 1.46 mln. EUR paskolų (-18.26%);
  • Latvijoje registruota, bet Lietuvos verslo paskolas siūlanti platforma Lenndy surinko 594.8 tūkst. EUR (+71.65%);
  • Savy platformoje sufinansuotų paskolų suma siekė 757.82 tūkst. EUR (+6.07%);
  • Platforma Profitus per praėjusį mėnesį surinko 1.179 mln. EUR (-35.31%).

Synergy European Crowdlending Fund rugsėjo mėnesį uždarė su +1.1% prieaugiu. Fondo rezultatui teigiamą įtaką turėjo sėkmingai pasibaigusios įkeisto turto varžytinės. Fondo valdomas turtas mėnesio pabaigoje buvo 15.3 mln. EUR, o nuo veiklos pradžios suteiktų paskolų arba įsigytų reikalavimo teisių apyvarta jau siekia 70.5 mln. EUR.

Mėnesio gale buvo atliktas nemokių paskolų nurašymas. Portfelio likvidumas – 62% įdarbintų lėšų yra alokuota į investicijas, kurių trukmė yra mažesnė nei 12 mėnesių.